VARO - stavební firma

Certifikáty a osvědčení

V roce 2019 jsme se rozhodli ukončit oficiální certifikace ISO firmy z důvodu nemalých finančních nákladů a praktického nevyužití certifikace za posledních cca 8 let.

Veškeré nastavené činnosti a standardy a povinnosti zůstavají ve společnosti  beze změny a pokračují.

Zejména se jedná o oblast kvality, kontroly, bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, nakládání s odpady....

Nadále probíhají průběžná odborná školení pracovníků, periodická školení a obnova a získávání nových certifikátů jednotlivých výrobců a dodavatelů systémových celků.